OTICHAIN

The 1trueid platform is the first Social IOT network, linking customers, products and manufacturers. The platform enables a differentiating customer and brand experience. Products and customer’s mobile devices, can now easily exchange product information, details, authenticity, customer advocacy, registration, brand values and better communicate sound and sustainable production choices.

friends
Ranking Address Balance Percentage
1 sQrr4L6EKfWnVeWrhuEtNdsbJNZygD3kwp 1,000,158,486.00870562 OTI 4.9958%
2 sUTLzRVnYifAf65PrjVptZhJzgxV2p3UDf 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
3 sfjd5SkkSaW4jT6UfHgZzBHD3W4RUzpUSk 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
4 sbZonzWQYbtRTPHJTU1FV7xqihipUMXZFB 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
5 sMgt68rhVXzD86MYRBy7XimMz4yVp1nSuq 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
6 sXyCwfdWuAdvLEiYERvG7JtiQwGkUqhxgF 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
7 sNxg7df9Cr1y3khnHUCn8cz1BXYqQJ1pep 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
8 sUEkU6gjokc18cZNUymrCJnauYqbzQeVp9 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
9 sSWWaSsewt5FoLWnNdbCEtNMuzPVM4pcyt 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
10 sY713FCgESyngpSAjzS6SXMj4Lk8nApady 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
11 sW4d7oNKBfnHmFg1AqDzY4FikHx6JWqxUW 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
12 sL41vy4oXytaEBfntdJubBAGxitgoBn9g4 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
13 sWKQAvXMsZSgE1i1KFgj5vrrK3753ifWF3 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
14 sWQgy12Qixo6CDQxmthRdSq7gzx35XmrAQ 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
15 sLsvK2zvGd64g8E35pgmeM8sktxgPZbEy8 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
16 sMML9CxLp4WG31U31Ne3SX5JhdKFk69m4M 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
17 sdEbRu5rWuVos4nGLDBCAroWbt9UWrvYR9 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
18 sV55ZfvQMMBx9vP8h5UTYTAwCoRZLJvHL2 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
19 sUBZ6MVhRQizBtXDfrjCPABuF6b8eiuDDW 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
20 sKs7E4yReGt6FhJqbA8Na37ueQv1ZKK9ui 1,000,000,000.00000000 OTI 4.9950%
21 sXWCVvsaa6JpTz2jvq34naEF6zfV4fJ7Hk 56,983,282.18043110 OTI 0.2846%
22 sR3UZh3ZTwSu2YBNawgy3PcUChkwT9EPSz 15,196,035.83235396 OTI 0.0759%
23 shEvaHhGHFQWcypHoeHTkQfwttUMrg6Msh 7,420,281.00000000 OTI 0.0371%
24 scH8Ray2BJB6CX61bS7xSXzx2ACqeX59fG 2,002,611.64543195 OTI 0.0100%
25 sSBkUdU7khXYoP4jJhKuoGTosbN91pHS7b 1,500,000.00000000 OTI 0.0075%
26 sfVuWDNAX9LK9bVRtm3WiVk8DQaLNNyJt7 847,869.32700479 OTI 0.0042%
27 sTabnZAL5rNrXFY8JTnYNL7hcW3kF8xTH6 529,749.07537148 OTI 0.0026%
28 sPy9kaZVN85KbC69ED3MV37riRLjxPi4Zk 374,355.08656470 OTI 0.0019%
29 sXMsUFMtV7eAawYUHqx2Xct9KEzM4psCPa 355,476.99007877 OTI 0.0018%
30 sL8SPRM8mEN1Zrga8A32Br2r53CYF8YbEx 321,533.38304599 OTI 0.0016%
31 sKiC6yhDJBu41tqp9ZeYFi32znnEB3QtKx 307,937.82120580 OTI 0.0015%
32 sg48KjU2CNGLZ6n26NLamGyGkhnmcQz1aL 307,742.56681924 OTI 0.0015%
33 sLSpJMC3dbHbjUqDqt4he8ZW4Uh5bUmetg 307,683.01440007 OTI 0.0015%
34 sT5WrDgJJ64wur63pXfdFPCJ9QMixbtF9d 307,662.85915138 OTI 0.0015%
35 sbLtkDYRThVQ8g9thnzP9YyfDtaoWRs21c 307,498.52087521 OTI 0.0015%
36 sakRuAzGv89PSb4ni2LQjZ3JQ1ZqhikNYy 307,312.79141239 OTI 0.0015%
37 sQ7NunurtR3oeRTpfQaDvxercunaybvo2R 307,243.16712263 OTI 0.0015%
38 sX39LKMVQbgNW9GY8Y6Zxo5YhoG895ToMk 307,114.52667311 OTI 0.0015%
39 seW8J5qWu9wic6QyVbnnRKK2knRcroeaj1 306,966.01761743 OTI 0.0015%
40 sdPqGKyB54obXPKK1Hk9FHiy4xDBZLwk7T 306,929.05045766 OTI 0.0015%
41 sNK9PQPGSWryXW4pGN3AQtSdqJy9TXNiGo 306,313.26489192 OTI 0.0015%
42 sWNxEoGH4SejimUkfuxjHgaFErFhcup4De 306,155.63682849 OTI 0.0015%
43 sJofQJ6wFco4avv8fN5A3tF24CnxxhXghA 305,485.21443863 OTI 0.0015%
44 sLh88KYVR1DaQucgWCRMsRwkKDinA5NcVc 305,281.40206845 OTI 0.0015%
45 sR82fAsPGioZo8Z1BzdBCaez3YkeTuAT5g 305,221.79463003 OTI 0.0015%
46 sfhHRpyD3Z5wT9dutFXppK5LGWhX4xCJp2 305,180.50876765 OTI 0.0015%
47 sh4zC7uoNjxdTSsQe88bU6zCKhaSJn5JnC 305,179.38786704 OTI 0.0015%
48 sJYu2gMRno9G1Q6H29RsQryDah7jeFTDV8 305,173.20080933 OTI 0.0015%
49 sQ7CwsajgBvu8X9XvAG6jxxzvyrGV3AER8 305,140.26834133 OTI 0.0015%
50 sfmXhdiubRhy3cyPSdr3Az7zux67svAq7m 305,036.58853399 OTI 0.0015%
51 sQRtw7J8VmbDuvoasa8YteQ7qzMTtKdw2Z 304,694.65252365 OTI 0.0015%
52 sZeePp7vY4aQKA3E51jvnSqsTDhADSG4mW 304,307.22117985 OTI 0.0015%
53 sQB7vAs6bRMjHcASwWQh1w3JC2DPzc2R81 302,192.31254137 OTI 0.0015%
54 sanEhPtqjQiKqtPXti2me8M1ck9sZSnikP 301,968.21183433 OTI 0.0015%
55 sdqchVYJQq1oQpnn9ycrTcLvikMiCuRWqD 299,899.99802514 OTI 0.0015%
56 sgPsyH6KVUcvRvznANkHwewkU1xr3Hjwkn 299,833.28440690 OTI 0.0015%
57 seJWPXEVuFn2JG44hfcTwr5Q6fygEYXk11 299,799.99848844 OTI 0.0015%
58 sMLCjNBuZF12m8UDwwcQyiobNWZrd2VYz1 291,278.71160369 OTI 0.0015%
59 sgjVwPVZdaiCPmhfBqz5R8f6KNnZygRH1m 291,059.35696973 OTI 0.0015%
60 sQearUhaX21AXUK2h1hJYJ8h9otZ1TsspM 277,109.74482048 OTI 0.0014%
61 sPRD1ZvWkPFRDcUvjghAvCX82tiV4tEa7d 276,008.07220234 OTI 0.0014%
62 sUwTiDt7vriwYAui9PbsKr2bSyVmuwKJCm 164,587.49812430 OTI 0.0008%
63 sUHWz7jtiVdVxcrnW6FC1btUnAAZDoQoAv 120,548.86337522 OTI 0.0006%
64 sesRsRMme1daaFEyy55XDiF4FePQwJJDTM 94,409.04313684 OTI 0.0005%
65 sNv3McCTvrd4pm3UpUESuEDdPGdpP9mvYj 52,914.00373461 OTI 0.0003%
66 sSZB3DRxXATHWJem6y95oVWhuT81VrEM4Z 49,323.68680176 OTI 0.0002%
67 sb2v1puPbz89jM4qLjnxCZ3A95xWnkgQ5y 49,175.30410916 OTI 0.0002%
68 sh7kqs8i6mahMM4mQNDnLnWKHUGAmw8fi5 38,963.53206263 OTI 0.0002%
69 sYgQhizt3KT2NgPfMxn6RqRoHEXQ1y5h9j 28,098.48785039 OTI 0.0001%
70 sgDAEujdFWwJQL47X7n1rmLce3EN7ZYi6i 10,006.85122568 OTI 0.0000%
71 sS1xbe1k2nQqt87bj7ffZN15mQHrvXHJt6 10,003.25378120 OTI 0.0000%
72 sSA1wRwr3EZrCz8i5nxGN7bTNjpo3ZvL3M 10,000.20000000 OTI 0.0000%
73 sWojZ18UoBS3NGbQKa35oHnnNqtyH9arcn 10,000.00000000 OTI 0.0000%
74 sTgABmSwFgnaYgfKuqsbmj6RohjxKTCZRF 9,854.28153810 OTI 0.0000%
75 sV9F14hEWsBg9qsU6f69fNojFyNmbGBW54 9,679.32529654 OTI 0.0000%
76 sNmRMzQ7rHYo7nGDY5pavDgQAGvoGsyuCC 8,580.98466945 OTI 0.0000%
77 sYGqELTJ67u2zUEwBRRwzmCkU2c1R9MXF7 4,949.13526051 OTI 0.0000%
78 sNPXumQ3CPVB93erPUQqajQ3MEXMKYDSFQ 4,005.48281893 OTI 0.0000%
79 sLdnHed9xcuMqHDEurhgFtY1r5nKzWtYwA 4,000.00000000 OTI 0.0000%
80 sJij3TeEZk6BRVDSuvcM7rhkGauPcRsKhe 3,793.79977637 OTI 0.0000%
81 sY5dmpGvqQ8CV9vTDmyAfp8BR16jsV5Ee7 2,735.14237231 OTI 0.0000%
82 sXnq5jYQSa1qg6Y4yJg3pnobFfSpRsvVZa 2,618.36046701 OTI 0.0000%
83 shBh1Ziwujx7G5812HgrYDGt9GZhkNu9Rv 2,425.03484036 OTI 0.0000%
84 shYVDGMe8hpkgfFfRoWkbqdK4G8iz9y87a 1,907.99786800 OTI 0.0000%
85 sQo347wBHeEEUg6xBoWWcxfnV4MpdnD2vB 1,903.99855800 OTI 0.0000%
86 sehLu7dkoNvZ4sV3nDqS4JdvxsBZxEemCQ 1,903.99855800 OTI 0.0000%
87 saZdZHCpip3DUFXxNqbmQcpGnu7RuLi7FU 1,009.97834508 OTI 0.0000%
88 sMcJNKwHURZTpuPs7VkYdFG26eywxXfShP 1,008.07521792 OTI 0.0000%
89 sfpTvgaUgXzaN6zFS3bY1kjaVKaneHxpkM 1,000.20473622 OTI 0.0000%
90 sKJ8FVRXKgzYJeMoUxnye3DVdu7icGbgCc 1,000.02864837 OTI 0.0000%
91 sXnH62BS12ZZAGe1MP5RPSsYN5zwnB7HwS 1,000.00000000 OTI 0.0000%
92 sTa6Eh6v9r7g4MiHAsC3J5Qfdo2rjMVUyc 999.99525246 OTI 0.0000%
93 sLxafLjyFphYoimn9vSo5gEBpDyAbBswMp 999.97759988 OTI 0.0000%
94 sKsQEi7dReBhHyi9GyDvxvDMN5Dn9HNVCu 999.83070468 OTI 0.0000%
95 sTsBwLzha2DgEGrpuM3d2nEcdLqL84xJXz 999.82181689 OTI 0.0000%
96 sWUA2Uupwdwxyab97QB9zopurF2BYqYeMG 999.55222924 OTI 0.0000%
97 sSvBXnGoPzWJ98ctzxHHRRe4TGUTiG1oyp 998.99953444 OTI 0.0000%
98 sQyp45u713efQ67yd2fvysaMLQZZnZLoKh 955.72231328 OTI 0.0000%
99 sTf7HJxifNbzcuFrWz7naWRyH6oC3eSNu9 886.99720664 OTI 0.0000%
100 sX7xuvk94pz3KuVeEdUrGYtERPGtKQwiij 799.96443740 OTI 0.0000%